top of page

TARIEVEN

Het ereloon is de vergoeding voor de intellectuele prestatie van de advocaat.

Doorgaans wordt het ereloon berekend aan de hand van de geleverde prestatie per uur, o.m. rekening houdend met het belang van de zaak, de ervaring van de behandelende advocaat, de moeilijkheidsgraad, de hoogdringendheid en het resultaat.

Van bij aanvang worden met de cliënt concrete afspraken gemaakt over de te verwachten kosten en erelonen in functie van het toevertrouwde dossier, de te verwachten rechtsgang en het belang van de zaak, en dit alles met het oog op het verstrekken van de grootst mogelijke transparantie.

Elke cliënt kan op elk moment inzicht krijgen in de reeds gepresteerde tijd en de hieraan verbonden kosten, en dit op eenvoudig verzoek.

Een proceseconomische aanpak gaat hand in hand met duidelijkheid en transparantie inzake ereloon en kosten en is een absolute prioriteit van het kantoor.

Betreffende specifieke invorderingsdossiers kunnen afzonderlijke afspraken worden gemaakt in functie van het volume dossiers en de omvang van de geschillen.

 

Voor verder informatie kan u het kantoor voorafgaand telefonisch contacteren.

bottom of page