top of page

VBK LEX

ADVOCATENVENNOOTSCHAP

Onthaal

VBK LEX advocatenvennootschap is gevestigd in Tienen (Vlaams-Brabant) en Brussel en staat met een team van gedreven advocaten en medewerkers paraat om cliënten te adviseren, te vertegenwoordigen en te verdedigen bij onderhandelingen, bemiddeling of procedures voor de Rechtbanken.

FAMILY LAW

Een ondernemer focust zich liefst op de ‘core business’ van zijn bedrijf, en kan derhalve in vol vertrouwen de juridische vraagstukken die hij op zijn pad vindt toevertrouwen aan de specialisten van VBK LEX, zo o.m.

  • Opstellen van (commerciële) overeenkomsten, zoals agentuur, concessie, distributie, franchising, etc.

  • Advies in het kader van roerende en onroerende leasing, vendor leasing;

  • Voeren van onderhandelingen, en verdedigen van belangen in het kader van de geschillenbeslechting;

  • Etc.

Het kantoor vertaalt de ervaring van een reeds tientallen jaren gevestigde praktijk naar hedendaagse normen en vereisten.

De leden van het kantoor hebben in de loop der jaren een doorgedreven expertise ontwikkeld en houden ten allen tijde een proceseconomische visie voor ogen, waar steeds het belang van de cliënt en het te behalen resultaat centraal staan.

bottom of page